Tứ niệm xứ giảng giải – Thiền Sư S.N. Goenka

Bài Giảng: Tứ niệm xứ giảng giải

Tác giả:  Thiền Sư S.N. Goenka

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Sưu tầm