THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG THÁNG 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG THÁNG 1 NĂM 2020

 

Lịch giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 1 năm 2020:

CHƯƠNG TRÌNH TẾT CANH TÝ 2020 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG

 

ĐÊM GIAO THỪA – THỨ SÁU, 24/01/2020

19h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

20h30: Văn nghệ đón Giao thừa

MÙNG 1 TẾT – THỨ BẢY, 25/01/2020

00h00: Lễ Phật đầu năm

04h00: Tọa thiền

05h30: Đại chúng chúc Tết Sư Phụ

07h00: Tụng Kinh đầu năm

08h30: Quý Thầy Cô chúc Tết quý Phật tử

09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

12h00 & 15h00: Lễ Quy y Tam Bảo

19h00: Chương trình thuyết giảng của Quý Thầy Cô

21h00: Tọa thiền

TỪ MÙNG 2 ĐẾN MÙNG 6 TẾT (26-30/01/2020)

04h00: Tọa thiền

08h30: Quý Thầy Cô chúc Tết quý Phật tử

09h00: Sư Phụ Trụ Trì thuyết giảng

12h00 & 15h00: Lễ Quy y Tam Bảo

18h00: Tụng Kinh

19h00: Chương trình thuyết giảng của Quý Thầy Cô

21h00: Tọa thiền

1. Lịch giảng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 của TT. Thích Chân Quang tại Thiền Tôn Phật Quang – Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT (từ 30 tháng chạp tới mùng 6 tháng giêng):
+ 19h00 Đêm Giao Thừa: thứ 6 ngày 24/01/2020 (30/12 AL)
+ 09h00 sáng từ Mùng 1 tới Mùng 6: thứ 7 tới thứ 5 ngày 25-30/01/2020