Sống Trong Thực Tại – HT Viên Minh

Tác Phẩm: Sống Trong Thực Tại

Tác giả: HT. Viên Minh

Nguồn: Sưu Tầm

Tri ân Thầy, Quý Sư và Thiện hữu đã chung tay chuyển âm tác phẩm này dưới dạng sách nói.