Liên hệ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – BUDDAHA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Dự án phi lợi nhuận chia sẻ Đạo Lý và Đạo Phật tới cộng đồng.

Dự án cộng đồng:

Nhóm Thiền và Đạo có nhiều hoạt động và dự án ý nghĩa mang lại giá trị cộng đồng. Anh chị em muốn kết nối, đồng hành liên hệ với chúng tôi:
 Phụ trách: Vũ Đức Phương: Zalo 0979 436 256

 Thiền Và Đạo

  • Email: thienvadao@gmail.com

Phụ trách nội dung

  • Mago

Trân trọng!

Tri ân Người Thầy Vĩ Đại Của Nhân Loại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tri ân Quý Thầy, Quý Sư, Đạo Hữu đã đóng góp và dựng xây Nhân loại tốt đẹp hơn.