Lịch giảng pháp TT Thích Chân Quang đầu năm 2020

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG

1. Thứ 7 ngày 01/02/2020 (08/01 ÂL): 19h30 TT. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Tương Mai – Số 231 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Chủ nhật ngày 02/02/2020 (09/01 ÂL): 8h00 TT. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Kim Trúc, Bát Tràng và tổ chức phóng sinh tại bến đình Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Thứ 4 ngày 05/02/2020 (12/01 ÂL): 8h00 Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An tại chùa Viên Quang – Xóm 7A, Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An.