Hướng Dẫn thực hành thiền Vipassana thiền sư Zatila

Bài Giảng Khóa Thiền Vipassana thiền sư Zatila

Tri ân Thầy và Quý sư đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: sưu tầm