Hoa sen trắng

Tác Phẩm: Hoa sen trắng

Tác Giả: OSHO

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Tổng hợp

This entry was posted in OSHO and tagged .