Giới Định Tuệ

Giới là những điều kiện cần thiết của bản thân để giúp bản thân tăng thêm năng lực.
Giới là những điều kiện những nguyên nhân dành cho Thân Khẩu Ý cần theo
Khi tạo những điều kiện đủ nhân duyên, đủ giới hạn.. thì sẽ sinh ra năng lực tốt hơn, mạnh hơn của bản thân gọi là Định.
Năng lực mới của Định này ta dùng để quan sát nhận biết về bản thân về vũ trụ sẽ chính xác hơn, rõ ràng hơn, đầy đủ hơn.
Năng lực mới của Định giúp ta nhận biết bớt sai, bớt giả, đúng hơn trước, thật hơn trước, đầy đủ hơn trước gọi là Tuệ.
Lúc này do chính Tuệ mạnh hơn lại quay về nhìn nhận về Giới rõ hơn, thấy về những điều kiện cần thiết được rõ hơn, thấy được ích lợi của Giới rõ hơn… nên dễ dàng dữ Giới hơn, tự nguyện dữ Giới hơn, tự động dữ Giới hơn.
Và vòng tròn hỗ trợ nhau, nâng đỡ nhau của Giới Định Tuệ hình thành. Vòng tròn này cứ xoay vần mãi và cứ lớn dần sau mỗi lần xoay.
Khi có Giới nhỏ sẽ sinh ra Định nhỏ
Khi có Định nhỏ sẽ sinh ra Tuệ nhỏ
Khi có Tuệ nhỏ sẽ sinh ra Giới nhỏ.
Khi có Giới lớn sẽ sinh ra Định lớn
Khi có Định lớn sẽ sinh ra Tuệ lớn
Khi có Tuệ lớn sẽ sinh ra Giới lớn.

Và khi ta không dữ Giới, bỏ Giới, làm Giới yếu kém đi.. sẽ đánh mất đi những điều kiện cần thiết cho Định phát sinh, bỏ mất điều kiện cần thiết cho Định, làm mất chỗ Định dựa vào… thế thì lúc này Định bị mất đi, Định bị yếu đi.
Định bị yếu đi chính là năng lực Trực giác nhìn nhận vũ trụ bị yếu đi, bị sai lạc đi, bị thiếu hụt đi. Định mất đi chính là năng lực nhận biết về bản thân bị mất đi, bị sai lạc đi, bị thiếu hụt đi… Thế thì Tuệ bị yếu kém đi, bị thiếu hụt đi, bị sai lạc đi.
Và vòng tròn hỗ trợ nhau bị phá vỡ, vòng tròn khắc chế nhau hình thành.
Mất Giới sẽ mất Định
Mất Định sẽ mất Tuệ
Mất tuệ sẽ mất Giới.
Vòng tròn hỗ trợ hay khắc chế chính là quá trình chuỗi Nhân quả, chính là tuân theo định luật nhân quả tự nhiên mà nên.
Giới Định Tuệ là 3 tính chất tự bổ trợ tương sinh, tương khắc lẫn nhau cùng mạnh hay cùng yếu
Đối với người thiếu Giới thì điều cần thiết nhất, điều quan trọng nhất là tập trung vào Giới để thực hành, để hoàn thiện… lúc này với họ Giới là trọng tâm nhất.
Với Người đủ Giới thiếu Định thì lúc này cần tập trung vào Định nhất, lúc này thực hiện hành thiền là cần thiết nhất. Lúc này điều kiện đã đủ chỉ cần tập các kỹ thuật về Thiền là Định phát sinh.
Giới là nguyên nhân và Định là kết quả.
Định là điều kiện và Tuệ là kết quả.
Tuệ là nguyên nhân và Giới là kết quả.
Trong các nguyên nhân để dễ dàng có Giới thì Tuệ là nguyên nhân tốt lành nhất, ngọt ngào nhất. Tuệ là điều kiện mạnh mẽ nhất, tốt nhất để dữ Giới được tự nguyện, được vui vẻ, được vững chắc.
Trong các nguyên nhân dữ Giới không phải do tuệ sinh ra mà do ý nghĩ, do chịu đựng, do thói quen, do bị cuốn theo môi trường xung quanh… thì Giới này đều chưa mạnh mẽ, không chắc chắn, đều mong manh dễ mất. Giữ Giới sẽ là khó khăn khi chưa thấy được ích lợi của nó.
Lúc này Giới còn yếu sẽ sinh ra Định yếu… vì vậy con đường rèn luyện còn dài cần vòng xoay Giới Định Tuệ tiếp tục thực hành.
Khi giữ Giới nhiều đủ hạn lượng… trở thành tự nguyện, tự nhiên, tự động thì lúc này phẩm chất của Giới đã mạnh có thể sinh Định lớn.
Khi Tuệ có đủ mạnh tự thân sẽ không bao giờ sai lầm phạm Giới nữa, giữ Giới sẽ là tự nguện tự động, con đường tiến hóa chắc chắn đã hình thành, sự tiến bước không bị thoái lui. Lúc này vòng tròn Giới Định Tuệ tự động vận hành giúp người tu An lạc tinh tấn.

ATM 2019