Đạo Đức Ly Tham Bảo Vệ Chính Mình Và Hạnh Phúc Gia Đình

Bài Giảng: Đạo Đức Ly Tham Bảo Vệ Chính Mình Và Hạnh Phúc Gia Đình

Tác Giả: Thầy Thích Thông Lạc

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Sưu Tầm

Tránh xa Tham, Sân, Si là thoát ra khỏi khổ đau.

Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển – sự đau khổ chúng sinh nhiều không kể hết được.

Bài giảng của Trưởng Lão Thích Thông Lạc.