Các bài giảng thầy Viên Minh

Bài Giảng: Các bài Pháp thoại Thầy Viên Minh

Tác giả: Thầy Viên Minh

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Sưu tầm