Các bài giảng những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

Tác Phẩm: Các bài giảng những Lời Dạy Vượt Thời Gian Của Ajahn Chah

Tác Giả: Ajahn Chah

Tri ân Thầy, Quý sư và Thiện hữu đã hỗ trợ dịch và thu âm tác phẩm này

Nguồn: Tổng hợp