Bát Chánh Đạo

BÁT CHÁNH ĐẠO

Nguồn: An Từ Minh 2019

I. CHINH KIẾN: (HIỂU ĐÚNG, THẤY SỰ THẬT)

Thấy đúng sự thật gồm 2 phần chính là Vật lýTâm lý.
  1. Theo Phật giảng: (trí tuệ)
– Nhận ra bản thân mình đang chịu ràng buộc, bị qui định, tù túng… không tự do trong cuộc sống luân hồi. (chịu khổ).
– Nhận ra những ràng buộc khổ đó đều có nguyên nhân tạo nên. (khổ có nhân)
– Nhận ra có nơi hết khổ, có nơi an lành hạnh phúc( hết khổ)
– Nhận ra an lành hạnh phúc cũng có nguyên nhân, nguyên nhân đó có thể thực hiện được.
– Nhận ra loại bỏ hết những nguyên nhân tạo nên khổ. ( diệt xóa nguyên nhân gây khổ). Sẽ hết khổ, sẽ an lạc tự do giải thoát.

2. Theo Phật sống: (từ bi-hỷ xả)

– Nhận ra sống yêu thương lẫn nhau tạo nên hạnh phúc.. là qui luật vĩnh hằng
– Nhận ra xấu ác với nhau dẫn đến đau khổ là điều chắc chắn.
– Có tâm từ bi, yêu thương muôn loài, thiên nhiên.. Và chính bản thân mình.
– Yêu điều thiện hơn điều ác, yêu điều đúng hơn điều sai, yêu Pháp cao thượng hơn Pháp thấp hèn.
Luôn sống trong pháp cao thượng.

3. Có 3 cấp độ chính kiến khác nhau từ thấp đên cao.

   Cấp độ 1 là nhận thấy đúng như thật và chấp nhận.

   Cấp đô 2 là vừa thấy đúng như thật, vừa sống thực hành một phần trong sự thật.

  Cấp độ 3 là luôn luôn tự động sống trong sự thật.đã thực hành hoàn thiện thấy và sống đúng như thật. trên thân trên tâm.

II. CHÍNH TƯ DUY: (SUY NGHĨ ĐÚNG LUẬT NHÂN QUẢ VỀ GIẢI THOÁT)

– Tư duy dựa vào nền tảng chính là qui luật nhân quả.
– Biết rõ mọi sự việc không ngẫu nhiên mà có, mà do có đủ nguyên nhân điều kiện mà thành.
– Biết đúng sâu chuỗi quá trình dẫn đến kết quả là gồm đủ các điều kiện nguyên nhân mới hình thành.
– Tư duy về điều kiện hạnh phúc an lạc nơi hết khổ. Nhận ra mình đang ở trong giới hạn, ràng buộc… cẩn thoát khỏi những ràng buộc đau khổ đó.
– Tư duy về nguyên nhân gây khổ, nguyên nhân tạo những trói buộc gây mất tự do.
– Tư duy về cách thức, vê phương pháp loại bỏ gốc rễ mọi trói buộc, biết phương pháp xóa hết nguyên nhân gây khổ, gây sự trói buộc.
– Tránh tư duy về điều phi nhân quả,
– Tránh tư duy điều làm tăng sân hận, tăng tham lam,tăng ngu si.

III. CHÍNH NGỮ: (TRAO ĐỔI THÔNG TIN)

– Không nói láo nói phét, chỉ nói thật, nói đúng gì mình đã trải qua, đã biết.
– Tránh nghe lời nói láo nói phép nói giả
– Không nói nịnh, nói sai nói gian nói ác, chỉ nói thiện có ích cho người nghe
– Tránh nghe lời nói nịnh, noi sai, nói ác
– Không nói từ đa ý 2 chiều trái ngược…cần nói từ 1 ý thống nhất để người nghe hiểu đúng,
– Tránh nghe lời nói 2 chiều ngược ý nhau.
– Không nói cao siêu sai trình độ, nói đúng tầm người nghe, dùng ngôn từ người nghe dễ hiều.
– Tránh nghe lời nói sai trình độ, sai khác ý nghĩa của người nói với người nghe.

IV. CHÍNH NGHIỆP: ( LÀM NGHỀ LÀNH)

– Làm việc lành : làm việc ích lợi cho mình.
– Làm việc thiện: làm việc ích lợi cho cộng đồng, cho môi trường.
– Không làm việc xấu ác : không làm viêc hại người kể cả lợi cho mình.
– Không làm việc hại môi trường.
– Ngăn chặn, giảm bớt, xóa bỏ việc xấu ác: Đem sức lực, trí tuệ, lời nói hay hành động để ngăn chặn, giảm bớt, xoá bỏ… việc hại người hại môi trường.

V. CHÍNH MỆNH:(GIỮ GÌN THÂN THỂ)


– Giữ gìn thân thể khỏe sạch bằng cách hấp thụ năng lượng tốt sạch.
– Ăn các món lành không dính đến sát sinh trên sự đau khổ của loài khác.
– Tránh ăn các chất kích thích gây nghiện hại thân thể trí tuệ, tâm tính
– Chỉ ăn các món lành giúp thân khỏe, trí tuệ sáng, tâm bình an
– Nằm ngủ nghỉ nơi trong sạch, yên lành, nhiều năng lượng tốt để phục hồi sức khỏe.
– Tránh nằm nơi ồn ào, bẩn, độc hại
– Tránh làm bạn kẻ xấu ác.
– Cần gần thiện tri thức.

VI. CHÍNH TINH TẤN: (NỖ LỰC TIẾN BỘ)


– Thực hiện 7 chính còn lại thường xuyên càng nhiều thời gian càng tốt.
– Tự động thực hiện mà không cần phải cố gắng.Tự giác thực hành trong an lạc.
– Giúp Điều thiện, cao thượng tăng trưởng,Xóa bỏ Điều xấu ác thấp kém cho mình và xã hội

VII. CHÍNH NIỆM: (CẢM NHẬN)

– Quan sát nhận biết Thân Thọ Tâm Pháp
– Quan sát nhận biết cảm giác của thân.
– Quan sát nhận biết cảm xúc của tâm.
– Khi quan sát nhận biết trên 4 đối tượng ( thân thọ tâm pháp) xảy ra thì tâm Tham Sân Si dần dần bị suy giảm, bị diệt trừ, thọ khổ bị suy giảm bị diệt trừ. Tâm an lạc hạnh phúc, trí sáng suốt ngày càng tăng trưởng.

VIII. CHÍNH ĐỊNH: (NHẬN BIẾT TRỰC GIÁC)


– Tỉnh thức thấy rõ cảm giác của thân.
– Tỉnh thức làm chủ được cảm xúc của tâm.
– Trực giác phát triển mạnh mẽ thấy biết các trạng thái vũ trụ,không gian, thời gian tự do… trí tuệ thông suốt
– Nhập vào các tầng thiền, an lạc hạnh phúc,
*Có 4 tầng thiền định
*Có 4 tầng thánh.
Thoát khỏi sự trói buộc của tâm, của trí,hết tham sân si.
Thoát khỏi đau khổ trói buộc.